Netwerken
Onderhoud

Voor het onderhoud van uw netwerk kunt u kiezen uit twee mogelijkheden: u krijgt een vaste medewerker van Augustijn Onderzoek toegewezen die op een vast moment (bijvoorbeeld een dagdeel per twee weken) het noodzakelijke onderhoud aan uw netwerk verzorgt. U kunt op die momenten natuurlijk ook andere vragen aan hem/haar stellen. De tweede mogelijkheid is dat het onderhoud gebeurt op afroepbasis. U heeft of voorziet een probleem, en maakt een afspraak met een van onze medewerkers om het probleem te verhelpen of de nodige voorzieningen te treffen.

Voor bedrijven in Amsterdam berekent Augustijn Onderzoek geen voorrijkosten als u kiest voor een vast dagdeel. De uurkosten bedragen 80 (prijspeil 2003), exclusief BTW. Kiest u voor onderhoud op afroepbasis dan wordt bovenstaand uurbedrag vermeerderd met voorrijkosten. Deze kosten worden in overleg met u vastgesteld.

Zie onder Cases voor een indicatie van uw maandelijkse kosten.